Tusen takk for at du vil melde deg inn i Prodykk Miljø.

Prodykk Miljø er medlemsbasert og frivillig drevet av Divemastere og Instruktører tilknyttet Prodykk Oslo. Vi har som mål å skape et godt miljø for alle dykkere som bruker senteret gjennom ulike dykkerelaterte og sosiale arrangementer. I tillegg til dette skal Prodykk Miljø drive med lokalt miljøarbeid i samarbeid med Hold Norge Rent, som f.eks rydding av søppel i sjøen der hvor vi dykker.  Vi engasjerer oss selvsagt også i arbeidet mot nasjonal og global marin forsøpling.

Prodykk Miljø  har tre virkeområder. Sosiale og dykkerelaterte arrangementer, medlemsfordeler og miljøarbeid.

Våre Divemastere og Instrukører arrangerer turer til lokale dykkesteder, både i forbindelse med tirsdagsdykket og i helgene. Her vil Divemasteren guide nye dykkere slik at de blir kjent med stedet.  På disse turene sørger vi selvsagt for at sikkerhet blir ivaretatt ved  ta med Oksygen, førstehjelpsutstyr og logge dykkere inn og ut. 

På grunn av kapasitetsproblemer har dessverre Prodykk Miljø aktiviteten ligget så og si brakk i en tid. Det har av denne grunn ikke bli sendt ut melding om fornyelse av medlemskapet og betaling. Når det er sagt jobbes det med å gjenoppta aktiviteten, men Prodykk Miljø vil høyst trolig fremstå i en annen form. Hva dette innebærer vil vi komme tilbake til. Vi vet i hvert fall at Prodykk Miljø har blitt veldig godt mottatt og har en misjon. Så inntil videre vil Facebook gruppen være eneste operative aktivitet og en portal for å finne buddy på prodykk, dele dykkeropplevelser og legge ut miljørelatert informasjon. Alle som ber om å bli medlem i facebook gruppen vil bli sluppet inn frem til medlemssystemet blir gjenopptatt.

Velkommen som medlem!

Fødselsdato
Sertifisering
Adresse