Luft

Fylling av luft og gasser

ProDykk Oslo har lagt ned betydelige ressurser for å sikre at du kan dykke med ren, tørr og sikker pustegass. Med Nitrox og luftbank kan vi tilby rimelig rask fylling på de fleste flasker samtidig som vi til våre tekniske kurs har oksygen for å fylle continuous (kun på O2 vaskede flasker).

Vi garanterer både for vår luft og våre Nitroxblandinger. Det er bare sertifiserte gassblandere som får produsere Nitrox blandinger på vårt senter. Vi holder strenge renhetskrav på all pustegass i henhold til anerkjente industrinormer som er de strengeste i bransjen.

 

Priser på luft

Luftfylling 200/300 bar singel, inntil 15L. kr.115,-
Luftfylling 200/300 bar dobbel over 15L. kr. 190,-
Ponyflasker inntil 4L fylling / topping. Vi mener sikkerhet skal være rimelig! GRATIS
Klippekort luft - 10 klipp  kr. 890.-
Årskort luft - fri fylling 1 flaske inntil 15L. kr 1500,-
Årskort luft - per påløpende flaske kr 250,-

Priser på Nitrox

Singel/ Dobbel kr. 130,- /210,-
Årskort Nitrox - fri fylling 1 flaske inntil 15L. kr. 1900,-
Årskort Nitrox - per påløpende flaske kr. 500,-
Klippekort Nitrox kr. 1500,-

Priser på "skreddersydde blandinger"

Variabel pris avhengig av flaskevolum.
Grunnpris Oksygen pr. liter kr. 0,35
Grunnpris Helium pr. liter kr. 1,05