Frontpage

Litt om ProDykk

Norges første miljøvennlige dykkersenter

Senteret ble i 2012 offisielt Norges første miljøvennlige dykkersenter etter PADI's Green Star Award prinsipper. I tillegg har senteret satt opp en anbefalt fredning av alt marint liv / økosystem for å bevare og forebygge i et utsatt område. Det er også forbudt å jakte i dette området da det holdes dykkerkurs ukentlig hele året.

PADI INDUSTRY AWARDS

Senteret ble tildelt PADI Industry Awards i 2008, 2010 og 2012. Offisiell kommentar fra PADI Nordic: 2008: "Engasjement og entusiasme kombinert med hardt arbeid og høy klasse på instruktørene."
2010: "ProDykk er et godt etablert dykkersenter med en stor bredde innen kurstilbud og aktiviteter."
2012: "For outstanding achievements in Diver Training".

SAMARBEID MED HOLD NORGE RENT

I 2012 gikk ProDykk i samarbeid med Hold Norge Rent for å bedre forholdene under vann i indre Oslofjord I 2013 ekspanderte senteret sitt samarbeid internasjonalt med GUWAA.

I 2013 BLE PRODYKK 15 ÅR!

- og kan feire seg selv som ett av de største dykkersenterne i Norge og det mest sertifiserende senteret på Østlandet.