SMB pakke

Prodykk Oslo

1.250,00 kr

En SMB (surface marker bouy) hjelper deg med å øke sikkerheten ved oppstigning ved å varsle båttrafikk og eventuelt overflatemannskap om at du er på vei opp. Denne pakkeløsningen består av SMB 120 / 15cm, aluminiumspol 15m line samt dobbelender.