Gavekort Enriched Air Diver Kurs (Nitrox)

PADI

1.490,00 kr

Kjenner du noen som ønsker å utvide dykketiden sin? ...da er Nitoxkurset kanskje den riktige gaven.

Gavekortet sendes elektronisk til oppgitt e-postadresse og bokpakke vil bli sendt i posten til den adresse du registrerer når vi mottar påmelding til kurs. 

Husk å skrive inn navn på den personen gavekortet er til.