Analox Nitrox Analysator

Prodykk Oslo

2.490,00 kr

Det lille og mobile apparatet sjekker luftblandingen din for Nitrox på en meget enkel måte. Det er én knapp for å aktivere og et hjul for å kalibrere til luft.

Manual: http://www.analox.net/product-docs/manual-13.pdf

Luftkalibreringstabell etter temperatur og fuktiget: