Self-Reliant Diver

PADI Self-Reliant Diver kurs

Kurspris 2990,- inkl. sertifisering

PADI Self-Reliant Diver er kurset for erfarne dykkere, da minimumskravet er at du er 18 år eller eldre, at du har Advanced Open Water-sertifisering, og 100 loggede dykk.

Fra dag en på grunnkurs blir vi fortalt om viktigheten av buddy-systemet og lærer at vi aldri skal dykke alene… Men erfarne dykkere kan allikevel ønske å dykke selvstendig, og dette førte til etableringen av PADI Self-Reliant Diver kurset. Filosofien til dette kurset er todelt. I løpet av kurset lærer man å planlegge og gjennomføre selvstendige dykk på en trygg måte, og samtidig skjerpe dykkeferdighetene for å bli en enda bedre buddy. 

Alle dykkere kan møte flere forhold der selvstendighet er nødvendig. Eksempelvis Instruktører, Divemastere og undervannsfotografer gjennomfører ofte mye av dykkingen ”alene”, selv om de dykker sammen med en gruppe.   

Kurset legger vekt på selvstendighet når du dykker, både med og uten buddy. Selv om du ikke planlegger å dykke solo, vil dette kurset forbedre din dykkekompetanse og gjøre deg tryggere i en rekke situasjoner.

Self-Reliant Diver kurset går over to dager og består av en teoretisk del og 3 dykk. I teoriundervisningen lærer du om mulig risiko ved å dykke selvstendig, du lærer å ta nødvendige forholdsregler og hvilket utstyr du må bruke for å håndtere disse risikoene, samt hvordan du planlegger dykkene dine. I løpet av kurset vil du også lære om gassplanlegging og jobbe med navigasjonsferdighetene dine.

Når det gjelder utstyr, så kreves det i tillegg til vanlig sportsdykkeroppsett en separat luftkilde, SMB, backup computer eller dybdemåler, kniv og slate.  Backup maske anbefales. 

Velkommen til et spennende og lærerikt kurs!