Gavekort Enriched Air Diver Kurs (Nitrox)

Prodykk Oslo

1.490,00 kr

Kjenner du noen som ønsker å utvide dykketiden sin? ...da er Nitoxkurset kanskje den riktige gaven.

Gavekortet sendes elektronisk til oppgitt e-postadresse og digitalt læringsmateriale vil bli åpnet når vi mottar påmelding til kurs. 

Husk å skrive hvem gavekortet er til/fra.